Suunnitelmallinen kiinteistönpito

Suunnitelmallisella, ennakoivalla ja asianmukaisesti toteutetulla kiinteistönpidolla vuokrataloyhtiöt pystyvät parhaiten vaikuttamaan kiinteistön elinkaaren pituuteen. Samoin kuin auto, myös kiinteistö tarvitsee suunnitelmallisia asiantuntijan tekemiä tarkastuksia ja arviointeja, säätö- ja muita toimenpiteitä sekä näiden dokumentointia.

Jos tätä ennakoivaa ylläpitoa lyödään laimin, alkavat kiinteistön energiatehokkuus ja asumisolosuhteet heikentyä. Pienistä pulmista voi kasvaa suuria ongelmia, jolloin säästämisestä tuleekin lopulta kallista. Pahimmillaan voidaan ajautua tilanteeseen, jossa laajamittaisten remonttien kustannukset ylittävät asuntojen arvon. Suunnitelmallisuuden puuttumisen myötä menetetään myös mahdollisuuksia parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja laatutasoa kustannustehokkaasti suurempien remonttien yhteydessä.