Tukimahdollisuuksia

Energiamurroksen vauhdittamiseksi on ollut eri tahojen myöntämiä tukia fossiilisista polttoaineista luopumiseksi. Näistä ollaan kuitenkin nyt luovuttu tai luopumassa suurilta osin. Hyvin suunniteltu energiaremontti on kannattava ilman tukiakin.

Vuoden 2024 kesällä oli omakotitaloille käytössä kaksi erilaista tukimahdollisuutta.

  • ELY:n avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi ja
  • kotitalousvähennys

ELY-tukea myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät. Katso ajantasaiset ja tarkemmat tiedot tuesta oman alueesi ELY-keskuksesta.

Kotitalousvähennystä saa tehdystä työstä, muttei hankituista laitteistoista. Katso tarkemmat ja ajantasaiset tiedot kotitalousvähennyksestä verohallinnon nettisivuilta.