Tukimahdollisuuksia

Energiatehokkuutta parantaville ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäville ratkaisuille pientaloissa on tarjolla erilaisia valtion tukia. Sopiva tukimuoto riippuu monesta tekijästä. Yleensä voi hakea vain yhtä tukea kerrallaan. Tarkista kunkin tukivaihtoehdon ajantasainen tilanne ja ehdot ennen kuin teet lämmitysmuodon vaihtoa koskevaa tilaussopimusta. Tuen valinta ehtoineen voi vaikuttaa muun muassa siihen, millainen urakkasopimussisältö kannattaa tehdä tai jopa uuden lämmitysmuodon valintaan.

Vuoden 2023 alussa oli omakotitaloille käytössä kolme erilaista tukimahdollisuutta.

  • ELY:n avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi
  • ARA:n energiatuki ja
  • kotitalousvähennys

ELY-tukea myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät. Katso ajantasaiset ja tarkemmat tiedot tuesta oman alueesi ELY-keskuksesta.

ARA:n energiatukea voi saada, kun kiinteistön energiatehokkuutta saadaan parannettua vaadittuun tasoon. Katso tarkemmat ja ajantasaiset tiedot ehdoista ja tuen hakemisesta ARA:n sivuilta.

Kotitalousvähennystä saa tehdystä työstä, muttei hankituista laitteistoista. Katso tarkemmat ja ajantasaiset tiedot kotitalousvähennyksestä verohallinnon nettisivuilta.