Tehoava viestintä on säännöllistä

Tee viestinnästä taktista ja säännöllistä – toistolla potkua viestintään 

Kerran lähetetty viesti energiatehokkuustoimista ei välttämättä muuta asukkaiden asumistottumuksia, mutta säännöllisellä ja suunnitelmallisella energiatehokkuusviestinnällä tuloksia alkaa syntyä. Asukasviestintä saattaa tuntua hitaalta tieltä muuttaa arjen tottumuksia. Se on kuitenkin paras keino lisätä tietoisuutta ja toimia kohti yhteisiä tavoitteita. Ja se kannattaa!

On hyvä sopia asukkaiden kanssa siitä, että heille tullaan lähettämään energiatehokkuuteen liittyvää tietoa. Silloin viestintää ei koeta ikäväksi muistuttamiseksi tai syyllistämiseksi. Viestinnällä sitoutetaan asukkaat mukaan tavoitteisiin niiden saavuttamiseksi. Parasta sitouttamista on ottaa asukkaat mukaan suunnittelemaan toimenpiteitä ja viestintää.