SeutuMassa yli- ja alijäämämaamassojen hallinnan apuna

SeutuMassan karttapalvelulla maamassojen hallinnan parissa työskentelevät voivat jakaa ja hyödyntää pääkaupunkiseudun julkisten maamassahankkeiden yli- ja alijäämämassatietoa. SeutuMassa pyrkii lisäämään pääkaupunkiseudun maamassaa hyödyntävien rakennushankkeiden välistä tietojen vaihtoa ja siten myös vähentämään neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Samalla SeutuMassan käytöllä pyritään tehostamaan seudulla maamassasiirtojen logistiikkaa.

 

 

Siirry takaisin sivun alkuun