Kiertotalouden huomioiminen rakennetun ympäristön julkisissa hankinnoissa

Rakennustyömaa, jolla kävelee työntekijä.

Julkiset hankinnat muodostavat 15–20 % globaalista bruttokansantuotteesta ja paikallistason toimijat, kuten kaupungit, vastaavat lähes 50 prosentista hankintapäätöksiä (lähde: Ellen MacArthur Foundation). Suomessa rakentamiseen liittyviä julkisia hankintoja tehdään vuosittain noin 7 miljardilla eurolla, josta kaupungit ja kunnat tekevät 55 prosenttia (lähde: Ympäristöministeriö 2017). Kun kaupungit soveltavat kiertotalouden periaatteita myös rakentamisen hankinnoissaan, on niillä erinomainen mahdollisuus edistää kiertotaloutta merkittävällä tavalla.

Tässä osiossa tarkastelemme hankinnoissa käytettäviä kiertotaloussuunnittelun strategioita, ihanteellista kiertotalouden mukaista hankintaprosessia sekä parhaiden käytäntöjen mukaisia hankintakriteerejä, joilla tuetaan kiertotaloutta rakentamisessa esimerkkien kera. Tarkastelemme myös muita kuin sääntelyyn liittyviä tapoja vaikuttaa rakennusalaan hankintaan liittyvissä keskusteluissa.

TEHTÄVÄ: Mieti, mitkä ovat kaupunkisi kolme kiertotalouteen liittyvää prioriteettia tai tavoitetta rakennetussa ympäristössä. Pyrittekö esimerkiksi vähentämään rakennusjätteen määrää tai pienentämään sitoutuneita päästöjä hyödyntämällä uudelleenkäytettyjä ja kierrätettyjä materiaaleja? Kun perehdyt osion sisältöihin, pidä nämä tavoitteet ja prioriteetit mielessä ja mieti, mitkä hankintaan liittyvät toimet voisivat tukea niitä.