Treenimotivaatio kuntoon!

Miksi siirrymme kestäviin elämäntapoihin?

Ilmastotreenissä treenataan kestävää elämää, sillä nykyisen elämäntyylimme on pakko muuttua. Pakko johtuu ilmiöstä nimeltä Ilmastonmuutos. Ilmastonmuutoksessa on kysymys lyhyesti sanottuna siitä, että ihmisen toiminta lisää ilmakehää lämmittävän kasvihuoneilmiön voimakkuutta. Kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä lisää hiilidioksidipäästöjen kasvu, joka johtuu ennen kaikkea fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, hiilen ja kaasun, polttamisesta. Samaan aikaan päästöjä sitovat hiilinielut ja -varastot vähentyvät, joka kiihdyttää kasvihuonekaasujen määrän kasvua entisestään.

Mitä enemmän kasvihuonekaasuja, esimerkiksi hiilidioksidia ja vesihöyryä, ilmakehään kertyy, sitä lämpimämmäksi maapallon keskilämpötila nousee. Lämpötilan muutamankin asteen noususta seuraa jäätiköiden sulamista, merien lämpenemistä, ääreviä sääilmiöitä ja niin edelleen. Keskilämpötila on nyt noussut jo yli asteen, ja seurauksia on näkyvillä kaikkialla maailmassa.

Tietoa asiasta on ollut pitkään. Kasvihuonekaasujen ilmakehää lämmittävä vaikutus tunnettiin jo 1800-luvulla, jolloin asiaa tutkivat ainakin ranskalainen Joseph Fourier, yhdysvaltalainen Eunice Foote, irlantilainen John Tyndall ja ruotsalainen Svante Arrhenius.

Lähteet: blogs.scientificamerican.com, theconversation.com, sierraclub.org, climatebrad.medium.com.

Tutkijayhteisön varoituksista huolimatta päästöjen kasvua ei ole pystytty pysäyttämään riittävän ajoissa politiikkatoimin, ja ilmastosopimuksen saaminen valtioiden välille on kestänyt kauan. Nyt tarvitaan kaikkien meidän panosta vaatimaan toimia, joilla päästöt käännetään jyrkkään laskuun.

Miksi päästövähennyksillä on kiire?

Ilmastonmuutoksia käsittelevät kirjoitukset korostavat usein, että ilmastoteoilla on kiire, ja aikaikkuna ilmastonmuutoksen hillinnälle alkaa olla umpeutumassa. Miksi näin?

Kasvihuonekaasut varastoituvat ilmakehään. Sen vuoksi ilmakehän lämpeneminen jatkuu vielä vuosia sen jälkeen, kun fossiilisten polttoaineiden käyttö on kokonaan lopetettu. Nyt nähtävillä olevat vaikutukset ovat perua vuosikymmenten takaisista päästöistä, ja tänään tehdyt päästöt ja päätökset vaikuttavat vuosikymmeniä ja sukupolvia eteenpäin.

IPCC* on arvioinut, että ihmiskunnalla on joitakin vuosia aikaa kääntää päästöt jyrkkään laskuun, jotta pahimmilta seurauksilta vältytään. Tarkkoja aika-arvioita ei kuitenkaan voi antaa, ja arvioiden tarkoitus on lähinnä kuvata konkreettisesti vaadittujen toimien kiireellisyyttä. Mitä pidemmälle päästövähennyksiä lykätään, sitä suurempia toimenpiteitä lyhyessä ajassa tarvitaan, jotta ilmastotavoitteisiin voidaan päästä.

Ilmastotekoja tarvitaan nyt: niin omassa arjessa, kuin laajemmin yhteiskunnassakin. Aloitetaan Ilmastotreenaaminen yhdessä!

* IPCC on Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli. 1988 perustettu IPCC on ilmastotieteen johtavista asiantuntijoista koottu elin, jonka tehtävänä on koota ja arvioida ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä ja sen vaikutuksia koskevaa tieteellistä tietämystä.

Luvun sisältö
0% suoritettu 0/2 vaihetta