Ventilation

En människa tillbringar upp till 90% av sin tid inomhus, så inomhusluften är en viktig del av människans livsmiljö. Luftkvaliteten inomhus upprätthålls genom ventilation, genom att tillföra ren frisk luft in och avlägsna oren luft. Med ventilationen styr man också luftens renhet, temperatur, luftfuktighet och luftrörelsen inomhus. I byggnader används oftast ventilation snarare än luftkonditionering.

Ventilationens syfte är att föra bort föroreningar och fukt som bildas i byggnader och att istället ta in ren luft. Med hjälp av tillräcklig allmänventilation kan till exempel halterna av koldioxid och vattenånga i luften hållas på en hälsosam nivå för både människor och byggnad. Föroreningar är till exempel lukt och damm från människor, mänskliga aktiviteter, från husdjur, byggnads- och inredningsmaterial, textilier, varor och rengöringsmedel. Fukt skapas inte bara från matlagning, tvätt och bastu utan också från personer då de svettas och andas.