Systematisk fastighetsunderhåll

För aktieägarna i bostadsaktiebolag är ägobostäder inte bara bostäder utan också ett av livets största investeringar. Med planerad, proaktiv och korrekt genomförd fastighetsförvaltning har husbolag en bra möjlighet att påverka längden på fastighetens livscykel, på att bibehålla värdet och till och med öka det. Läget är den faktor som mest påverkar värdet på en fastighet, men mer och mer återspeglas nivån på fastighetsunderhållet också i fastighetens värde genom fastighetens skick och kvalitetsfaktorer såsom energieffektivitet och tillgänglighet.

Trots fördelarna med planering sköts endast en liten del av det finska aktiebostadsbeståndet systematiskt. Vanligtvis görs till exempel ingenting med fastighetens tekniska system efter överlämnandet, såvida de inte visar sig vara fel på dem. Precis som en bil behöver en fastighet systematiska expertinspektioner och kontroller, justeringar och andra åtgärder och även dokumentering av dessa. När detta proaktiva underhåll försummas börjar fastighetens energieffektivitet och standarden på boendet försämras. Små problem kan växa till stora problem, och sparandet kan bli dyrt i slutändan. I värsta fall kan man befinna sig i en situation där kostnaden för stora renoveringar överstiger värdet på bostäderna. Med brist på planering förlorar man också möjligheterna att förbättra energieffektiviteten och kvalitetsnivån kostnadseffektivt i samband med större renoveringar.