Inledning: Husbolag och energi

Husbolagen spelar en stor roll i det finländska energiförbrukningssystemet. Ungefär hälften av Finlands befolkning bor i cirka 88 000 husbolag. Husbolagen köper varor och tjänster för cirka fem miljarder varje år och av denna summa står uppvärmnings-, vatten- och elutgifter för 30-40%.

Energi och vatten är alltså en stor kostnad för husbolagen. När exempelvis bostadsaktiebolagens driftskostnader i genomsnitt uppgick till 51,8 euro per kvadratmeter per lägenhet 2018, var utgiften för energi och vatten cirka 20,7 euro. Detta betyder exempelvis 1 149 euro per år för en lägenhet på 70 kvadratmeter.

Det beräknas att 10-15% av byggnadernas besparingspotential skulle kunna uppnås utan kostsamma och besvärliga reparationer. Besluten och viljan hos invånarna i husbolagen är väsentliga steg för att främja energieffektivitet. Målet med denna energihanteringskurs är att stödja detta genom att ge allsidig information, verktyg och idéer för att förbättra husens såväl byggnadstekniska kvalitet, energiekonomi som inomhusklimat.

Genom kunskaperna i energisexpertkursen har man kunnat få ordning på energifrågorna i många finländska husbolag. I videon nedan förklarar Arto Putkonen från Tammerfors, som har gått energiexpertkursen, de olika sätt på vilka energieffektiviteten har förbättrats i deras husbolag.