El

Elkostnaderna är relativt små utgifter för husbolaget, i genomsnitt bara cirka fyra procent. Det finns dock möjligheter till besparingar och det lönar sig att gå igenom dem. Elen som levereras till husbolaget är indelad i fastighets- och lägenhetsel. Elavtalet för fastigheten tecknas av husbolaget och lägenhetselen, eller hushållselen, tecknas av bostadens innehavare. Elräkningen per lägenhet sköts av lägenhetsinnehavaren.