Energiayhteisön perustamisen ABC

Taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmä tuottaa koko elinkaaren ajalta laskettuna vähäpäästöistä ja omavaraista lähienergiaa. Järjestelmä on yksinkertainen ja kestävä. Hyvin suunniteltu järjestelmä on monesti myös taloudellisesti järkevä investointi. Järjestelmän tuottaman sähkön määrä on helppo arvioida pitkäksi aikaa, jopa 30 vuodeksi, joten tälle osalle taloyhtiön sähkönkulutusta voidaan laskea vakaa hinta, joka ei ole riippuvainen sähkön hinnan tulevista vaihteluista.

Päätöksenteko taloyhtiössä on usein hidasta ja aikaa vievää. Jotta aurinkosähkön energiayhteisöhanke onnistuisi mahdollisimman kivuttomasti, kannattaa hanke suunnitella ja toteuttaa huolellisesti. Alan asiantuntijoita kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan heti hankkeen alkuvaiheissa. Riittävä ja oikea-aikainen asukasviestintä hankkeen eri vaiheissa varmistaa, että hanke saa osakkaiden hyväksynnän ja toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä luvussa on kuvattu asioita, joita on hyvä ottaa huomioon, kun hanketta lähdetään edistämään.

Kuva: Energiayhteisön perustamisen ABC

Kuva: HSY