Aurinkosähkön kannattavuus taloyhtiössä

Kuten edellä olemme jo oppineet, hyvityslaskennalla toteutettu taloyhtiön aurinkosähkön energiayhteisö mahdollistaa sen, että aurinkosähköä voidaan käyttää kiinteistösähkön lisäksi myös yhteisön jäsenten sähkönkulutuksen kattamiseen. Tämä parantaa investoinnin kannattavuutta, koska se lisää aurinkosähkön omakäyttöosuuden kasvua ja verkkoon myytävän sähkön osuuden pienentymistä. Tällä on suuri merkitys kannattavuudelle, koska itsekäytettynä aurinkosähkö on moninkertaisesti arvokkaampaa kuin verkkoon myytynä. Lisäksi lisääntynyt käyttöprofiili voi mahdollistaa teholtaan suuremman aurinkosähköjärjestelmän hankkimisen. Ison järjestelmän hankinnan yksikkökustannukset per tuotettu kilowatti (€/kWh) ovat yleensä pienemmät kuin pienemmällä järjestelmällä. Täten isommalla järjestelmällä saa katolta halvempaa aurinkosähköä. Tällä on luonnollisesti vaikutusta investoinnin kannattavuuteen.

Aurinkosähköjärjestelmän investoinnin taloudellista kannattavuutta voi tarkastella monelta kantilta, kuten takaisinmaksuajan, sisäisen koron tai nettonykyarvon kautta. Lisäksi kannattavuuslaskentaan vaikuttavat merkittävästi laskennassa tehtävät lähtöoletukset, kuten investoinnin hinta, investoinnin rahoituksen hinta (lainakulut), osto- ja myyntisähkön hinta investointihetkellä, sähkön hinnan kehitys tulevaisuudessa ja aurinkosähkön omakäyttöosuus. Näillä kaikilla on merkitystä, kun tarkastellaan hankinnan kannattavuutta aurinkosähköjärjestelmän elinkaaren aikana, joka voi helposti olla 25-30 vuotta.

Koska kannattavuuteen vaikuttavat niin monet laskentaoletukset ja tulevaisuuteen liittyvät arvaukset, pitää jokaisen hankkeen kannattavuus arvioida aina tapauskohtaisesti ja valita ne laskentaoletukset, jotka tuntuvat sillä hetkellä järkevimmiltä. Eräs tapa arvioida aurinkovoimalan kannattavuutta on laskea voimalasta saatavan sähkön hinta pitkällä aikavälillä. Täten taloyhtiö tietää tarkasti, mitä osa taloyhtiön tarvitsemasta sähköstä maksaa vaikkapa seuraavan 25 vuoden aikana. Tämä antaa taloyhtiölle turvaa ja vakautta kohtalaisen epävakailla energiamarkkinoilla. Myös tälle seikalle voi antaa suuren arvon, vaikka se ei kannattavuuteen suoraan vaikutakaan.