Syventävää tietoa

Tässä luvussa kerrotaan syvällisemmin teknologioista, jotka vaikuttavat aurinkosähköjärjestelmän sähkön tuottoon sekä sen hyödyntämiseen. Näitä asioita ei tarvitse tietää, jotta pystyisi omassa taloyhtiössä viemään aurinkosähköjärjestelmän hankkimista eteenpäin. Tässä luvussa esiteltyjä termejä voi kuitenkin tulla vastaan muualla kurssissa, joten asioita voi tarkistaa tästä luvusta.